Domov pro seniory

DOMOV PRO SENIORY

Šunychelská 1159, Bohumín

 

Šunychelská

Kapacita služby je 23 uživatelů.

x

 

Poslání

Domov Jistoty, příspěvková organizace, poskytuje pobytovou sociální službu v domově pro seniory na ul. Šunychelská 1159, Nový Bohumín, která vychází z potřeb uživatele, jeho schopností a možností, s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Poskytuje přiměřenou pomoc a podporu tak, aby byla zachována a udržena v co největší míře samostatnost uživatele nebo došlo k rozvoji jeho samostatností či znovunabytí těchto schopností.

Motivuje uživatele k činnostem, které ho budou podporovat v jeho psychické a fyzické pohodě, nepovedou k jeho závislosti na službě a budou posilovat jeho místo v běžném životě nejen v zařízení, ale zároveň ve společnosti tak, aby z ní nebyl vyčleněn.

Cíle služby

1. Aby měl uživatel jistotu, že se mu ve všech směrech dostane pomoci a podpory, kterou bude potřebovat.

2. Poskytovat podporu a pomoc v dostatečné míře, tedy ani míň ani víc.

3. Zajišťování individuálních potřeb uživatele tak, aby byl jeho život důstojný a plnohodnotný.

4. Zachování a podpora rodinných vztahů a sociální prestiže, aby uživatel nebyl odkázán pouze na čerpanou službu a nestal se na službě závislý.