Domov pro seniory

DOMOV PRO SENIORY

Šunychelská 1159, Bohumín

 

Šunychelská

Kapacita služby je 23 uživatelů.

x

 

Poslání

Poskytovat pobytovou sociální službu, která vychází z potřeb uživatele dle jeho osobních schopností a možností, s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. Poskytovat přiměřenou pomoc a podporu tak, aby byla zachována a udržená v co největší míře samostatnost uživatele, nebo došlo k rozvoji jeho samostatnosti či znovunabytí těchto schopností.

Motivovat uživatele k činnostem, které ho budou podporovat v jeho psychické a fyzické pohodě, nepovedou k jeho závislosti na službě a budou posilovat jeho místo v běžném životě nejen v zařízení, ale zároveň ve společnosti, tak, aby z ní nebyl vyčleněn.

Cíle služby

1. Aby měl uživatel jistotu, že se mu ve všech směrech dostane pomoci a podpory, kterou bude potřebovat

2. Poskytovat podporu a pomoc v dostatečné míře, tedy ani míň ani víc

3. Zajišťování individuálních potřeb uživatele tak, aby byl jeho život důstojný a plnohodnotný

4. Zachování a podpora rodinných vztahů a sociální prestiže, aby uživatel nebyl odkázán pouze na čerpanou službu a nestal se na službě závislý.