Ceník

MĚSÍČNÍ ÚHRADA ZA BYDLENÍ A STRAVU

Součet denní úhrady za stravu a ubytování násobený počtem kalendářních dnů v měsíci.

 

UBYTOVÁNÍ  

Jednolůžkový pokoj                                      úhrada činí denně 210,– Kč

Dvoulůžkový pokoj                                       úhrada činí denně 190,– Kč

 

STRAVA (od 1.8.2019)

cena potravin
Kč/den
cena režie
Kč/den
cena celkem
v Kč/den
snídaně   17,00   12,00   29,00 Kč
oběd   32,00   40,00   72,00 Kč
svačina    7,00   12,00   19,00 Kč
večeře   20,00   30,00   50,00 Kč
celkem   76,00   94,00  170,00 Kč

MĚSÍČNÍ ÚHRADA ZA POSKYTOVANOU PÉČI

Výše úhrady se rovná přiznanému příspěvku na péči.