Stravování

Stravování je zajišťováno v rozsahu tří hlavních jídel a jednoho doplňkového jídla.

U diabetické diety lze sjednat další dvě doplňková jídla – dopolední svačinu a druhou večeři.

Zajišťujeme stravování zejména v dietách – racionální, diabetické, šetřící, diabetické šetřící a dalších individuálních dietách.

Uživatel si volí formu a způsob stravování dle svých individuálních potřeb.

Zajišťujeme dle požadavku uživatelů, nebo na doporučení lékaře konzultaci s nutričním terapeutem.