Sociální a zdravotní péče

Péče je zajišťována všem uživatelům celoročně 24 hodin denně.

Čas poskytované podpory vychází z individuálních potřeb uživatele a sjednává se v rámci individuálního plánování.

Přímou péči o uživatele zajišťují pracovníci v sociálních službách, pracovník v sociálních službách pro výchovnou nepedagogickou činnost, všeobecné sestry a vedoucí zařízení. – sociální pracovnice. 

Péče praktického lékaře je zajištěna prostřednictvím návštěvní služby v návaznosti na aktuální zdravotní stavy uživatelů. V této oblasti podporujeme činnost praktických lékařů, ke kterým naši uživatelé docházeli před nástupem do domova a jsou na jejich péči zvyklí.

Uživatelé jsou podporováni ve využívání běžně dostupných služeb v okolí, ve vztazích s rodinou, přáteli i blízkými lidmi z jejich přirozeného prostředí.