Informace pro zájemce

Informace zájemcům o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory jsou předávány prostřednictvím osobních poradenských rozhovorů v pracovní dny

       Pondělí  až  pátek:                07,00 – 14,00 hodin,

případně v dalších termínech dle individuální telefonické domluvy            Bc. Jana Rybářová – tel: 604 306 220

Mezi další formy předávání informací patří forma:

  • písemná (dopisy, informační brožury),
  • faxová – fax: 596 015 785,
  • elektronická – zdrazilova@djbohumin.cz, rybarova@djbohumin.cz nebo sekretariat@djbohumin.cz.

Osobami pověřenými k jednání se zájemcem o službu je vedoucí zařízení p. Bc. Jana Rybářová.

V případě, že se zájemce o poskytnutí služby dostaví v době, kdy není přítomen žádný z uvedených pracovníků, obdrží od pracovníků domova základní informace o poskytované službě s kontakty na pověřeného pracovníka, informační brožury a žádost o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Stejně jako informace, jak se můžete s pověřenými pracovníky kontaktovat.

Jednání se zájemcem o službu také zahrnuje:

  • prohlídku společných prostor, prohlídku katalogu, ve kterém jsou uloženy fotografie jednotlivých pokojů a dalších prostor, případně prohlídku pokoje (v případě, že je k dispozici volný pokoj),
  • předání letáku Veřejný závazek a informační brožury „Soubor informací o poskytování sociální služby v domově pro seniory“ .

Pokud naše nabídka je v souladu s  očekáváním a představami zájemce, a tento náleží do cílové skupiny uživatelů domova pro seniory, je možné podat písemnou žádost o poskytnutí služby sociální péče. Žádosti se podávají poštou nebo osobně na podatelně domova nebo v elektronické podobě – zdrazilova@djbohumin.cz, rybarova@djbohumin.cz nebo sekretariat@djbohumin.cz..

V případě, že nelze zájemci poskytnout sociální službu o kterou žádá, poskytujeme bezplatné sociální poradenství, během něhož společně hledáme jinou vhodnou alternativu.